Opći uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE Mondo travel d.o.o.

 1. SADRŽAJ ARANŽMANA
  Organizator putovanja Mondo travel d.o.o. (u daljnjem
  tekstu Agencija ) jamči provedbu programa prema planu i
  programu aranžmana koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj
  aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti osim
  u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke
  akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode,
  intervencije nadležnih vlasti i sl.)
 2. PRIJAVE I UGOVARANJA
  Prilikom prijave putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana
  (po osobi) osim ako u programu nije drukčije dogovoreno.
  Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije
  21 dan prije početka putovanja osim ako u programu nije
  drukčije navedeno. U slučaju obročnog plaćanja do 21 dan
  prije početka putovanja osigurava se dokumentacija za
  nespornu naplatu ukupne cijene do ugovorenog roka plaćanja.
  Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran
  je za sve troškove, odnosno posljedice nastale iz krivih
  podataka. Također eventualnu promjenu imena putnika ili
  datuma putovanja, putnik plaća prema važećim cjenicima
  usluga i pravilima kompanija.
  3.OBVEZE AGENCIJE
  Agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru
  davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te
  skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima
  u turizmu. Agencija će sve navedene obveze iz svojih
  programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim
  u slučaju “više” sile ( rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije,
  elementarne nepogode… ). Ako bude moguće agencija će
  u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Agencija
  nije dužna pružati usluge van ovih Uvjeta. Agencija ne
  odgovara za eventualne pogreške u tisku.
  4.OBVEZE PUTNIKA
  Putnik je dužan podmiriti troškove aranžmana u skladu s
  ovim uvjetima. Putnik je dužan posjedovati valjane putne
  isprave, poštivati carinske i devizne propise države u kojoj
  je odredište, te država kroz koje tranzitno prolazi. U slučaju
  nemogućnosti nastavka putovanja, zbog kršenja propisa
  od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.
  Po dolasku na odredište putnik je dužan davatelju usluga
  predati dokument o plaćenoj usluzi-hotelsku uputnicu
  ( voucher).
  Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za
  štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja Ugovora i
  ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi
  odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom
  od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio. Putnik
  osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika
  potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se
  koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Osobni podaci
  putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci
  Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.
  Sukladno zakonu države u koju se putuje, putnik
  je dužan platiti odgovarajuću boravišnu pristojbu, a o visini
  iste biti će izvješteni prije putovanja. Troškove eventualnog
  gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja
  snosi putnik koji je dužan brinuti o svojim dokumentima.
  Voditelj putovanja može asistirati, no program se mora neometano
  odraditi.
  5.SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA
  Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije
  drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza,
  hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja.
  Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može
  sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove
  stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje
  (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne)
  izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i
  izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju.
  Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna
  prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naglasiti prilikom
  prijave putovanja.
  Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate su
  prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom
  tečaju poslovne banke organizatora putovanja
  na određeni dan. Agencija može, najkasnije 20 dana prije
  početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene
  ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih
  tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera,
  uključujući povećanje troškova goriva ili povećanje
  pristojbi i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje
  prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%. Ukoliko
  dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od
  8% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je
  to dužan pismenim putem priopćiti Agenciji u roku od 2
  dana od primljene obavijesti. Ako putnik svoj odustanak ne
  dostavi Agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku,
  smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju avio
  karata, zrakoplovne pristojbe podložne su promjeni istih
  do dana izdavanja avio karte. U slučaju promjene istih do
  dana izdavanja avio karte. U slučaju porasta zrakoplovnih
  pristojba, putnik je dužan snositi trošak razlike u cijeni.
 3. LAST MINUTE / FIRST MINUTE AKCIJE / POSEBNE PONUDE
  U slučaju slabe prodaje aranžmana, Agencija zadržava pravo
  spuštanja cijene te primijeniti posebne marketinške akcije
  u svrhu lakše prodaje aranžmana. Putnici koji su uplatili
  aranžman po punoj cijeni nemaju pravo na povrat razlike
  cijene aranžmana.
 4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
  Ponuđeni smještajni kapaciteti unutar programa opisani
  su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u
  trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge
  usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su
  mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su
  različiti i nisu usporedivi.
  Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu
  informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata
  u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane
  treće osobe. Ako putnik koristi trokrevetnu ili višerevetnu
  sobu u hotelu, hotelijer najčešće daje dvokrevetnu sobu s
  pomoćnim ležajem. Kvaliteta pomoćnog(dodatnog) ležaja
  u potpunosti ovisi o hotelu. Agencija ni u kom slučaju ne
  snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog
  ležaja, te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo
  iz ovih razloga, ne može biti predmetom prigovora.
 5. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
  Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu
  boravka Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman
  posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu
  smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom
  objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Ukoliko je moguće,
  organizator će pokušati putnikov dodatni zahtjev ispuniti (
  komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje
  takvog zahtjeva.
  Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka
  korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti
  do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza
  20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije
  naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim
  slučajevima uz obaveznu doplatu.
  9.PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA
  Putnik ima pravo na otkaz putovanja prije početka putovanja
  no to svakako se mora napraviti u pismenom obliku.
  Agencija u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova
  zbog otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se
  prema danu putnikova otkazivanja i vrsti putovanja. Ako
  putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste
  rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Agencija
  zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. U
  slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih
  uvjeta, Agencija će primijeniti dolje navedenu skalu, a
  naknadne reklamacije neće uvažiti. Kada su stvarno nastali
  troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja
  zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
  Zbog svega navedenog Agencija predlaže uplatu putnog
  osiguranja. Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman,
  Agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava:
  EUROPSKA PUTOVANJA, ODMORI, SKIJANJE
 • za otkaz do 30 dana prije polaska , organizator naplaćuje
  30% cijene aranžmana, a mininimalno 100 kn
 • za otkaz 29 do 16 dana prije putovanja -40%
 • za otkaz 15 do 9 dana prije putovanja – 80%
 • za otkaz 8 do 0 dana prije putovanja – 100%
  DALEKA PUTOVANJA, TEČAJEVI STRANIH JEZIKA
 • za otkaz do 30 dana prije polaska , organizator naplaćuje
  25% cijene aranžmana, a mininimalno 100 kn
 • za otkaz 29 do 15 dana prije putovanja -80%
 • za otkaz 14 do 0 dana prije putovanja – 100%
  KRSTARENJA
  a) ZA INDIVIDUALNE POLASKE
 • Više od 60 dana prije polaska –fiksna naknada štete od
  335 kn
 • 60-46 dana prije polaska – 15% cijene aranžmana
 • 45-31 dan prije polaska – 40% cijene aranžmana
 • 30-16 dana prije polaska -80% cijene aranžmana
 • 15-0 dana prije polaska -100% cijene aranžmana
  Za „ NO SHOW „ i za nepotpune / nevažeće putne isprave –
  100% cijene aranžmana
  b) GRUPNI POLASCI
  120-91 dan prije polaska – 5% cijene aranžamana
  90-76 dan prije polaska – 15% cijene aranžamana
  75-56 dan prije polaska – 25% cijene aranžamana
  55-41 dan prije polaska – 50% cijene aranžamana
  40-31 dan prije polaska – 75% cijene aranžamana
  30-0 dana prije polaska – 100% cijene aranžamana
  Za „ NO SHOW „ i za nepotpune / nevažeće putne isprave –
  100% cijene aranžmana
  TRANSFERI
 • 120-91 dan prije polaska – 10% cijene aranžamana
 • 90-61 dan prije polaska – 20% cijene aranžamana
 • 60-45 dana prije polaska – 30% cijene aranžamana
 • 44-31 dan prije polaska – 50% cijene aranžamana
 • 30-21 dan prije polaska – 70% cijene aranžamana
 • 20-0 dana prije polaska – 100% cijene aranžamana
  Za „ NO SHOW „ i za nepotpune / nevažeće putne isprave
  – 100% cijene aranžmana
  Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma
  polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne
  promijene. Agencija zaračunava stvarne troškove zamjene
  ako putnik-nosilac ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog
  korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za
  korištenje navedenog aranžmana.
  PUTOVANJE NA NISKOTARIFNIM AVIO KOMPANIJAMA
  ( npr Easy Jet, Vueling, Volotea, Ryan Air… )
  Za putovanje na nekim niskotarifnim avio kompanijama,
  putnik je dužan do 15 dana prije termina putovanja dati
  točne podatke potrebne za izdavanje boarding karte: točno
  ime i prezime, datum rođenja, broj putovnice ili osobne
  karte ako je dovoljna za putovanje u određenu državu,
  datum do kada vrijedi putovnica/ osobna karta te nacionalnost.
  Za putnikov otkaz putovanja na niskotarifnoj avio
  kompaniji, putnik snosi trošak avio karte u cijelosti ili trošak
  promjene imena, prema uvjetima niskotarifnih aviokompanija.
  Trošak hotela i ostatka aranžmana obračunava se
  prema općim uvjetima za otkaz putnika za europska putovanja.
  AVIO KARTE I INDIVIDUALNA PUTOVANJA
  U slučaju putnikova otkaza avio karte, putnik snosi trošak
  otkazivanja avio karte koji je uglavnom 100%. Iz tog razloga
  predlažemo uplaćivanje police osiguranja od otkaza.
  Kod individualnih putovanja, ukoliko su izdani voucheri za
  smještaj i ostale usluge, troškovi otkaza ovise o uvjetima
  spomenutih dobavljača. Preporučamo uplatu police osiguranja
  od otkaza
 1. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA
  Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici
  agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja
  koji se sastoji od: zdravstvenog osiguranja za vrijeme
  boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog
  slučaja, osiguranje prtljage, te osiguranje od otkaza putovanja.
  Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje pretpostavlja
  da bi zbog nepredviđenih okolnosti morao otkazati
  putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja predhodno
  navedenih, tada može uplatiti osiguranje od otkaza.
  Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora
  te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja
  izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema
  cjeniku Osiguravajućeg društva. Nepredviđena okolnost je
  nastala ako postoji neki od sljedećih slučajeva: teška bolest
  ili smrtni slučaj: osiguranika – supružnika osiguranika, djeteta
  osiguranika, roditelja ili brata ili sestre osiguranika ili
  njegovog supružnika, usvojenika ili usvojitelja, elementarna
  nepogoda koja je proglašena od nadležnih vlasti, vojna
  služba. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos
  uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri
  otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza,
  unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza.
  U slučaju otkaza putovanja, putnik je dužan agenciji
  namiriti kompletnu cijenu putovanja sukladno uvjetima iz
  točke 7, a osiguravajuća kuća će putniku vratiti 90% uste
  gnutog iznosa. Polica osiguranja od otkaza mora se ugovoriti
  prilikom sklapanja Ugovora u putovanju, naknadno
  nije moguće sklopiti policu osiguranja od rizika putnikovog
  otkaza putovanja. Polica zdravstvenog osiguranja može se
  ugovoriti do dana polaska na putovanje.
  Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora
  otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih okolnosti,
  Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima o
  putnikovu otkazu putovanja. Ostali uvjeti osiguranja nalaze
  se uz policu osiguranja. Cijene putovanja ne uključuju osiguranje
  od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju,
  osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno
  zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju,
  čiji su sastavni dio i ovi uvjeti smatra se da su putnicima
  ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u
  prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena
  osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga
  od osiguravatelja ili kod agencije – posrednika.
 1. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ ILI PROMJENU
  PROGRAMA
  Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, agencija zadržava
  pravo otkaza putovanja. Za putovanja duža od 6 dana
  – 20 dana prije početka putovanja, za putovanja 3-6 dana
  – 7 dana prije početka putovanja te za putovanja kraća od
  2 dana – 48 sati prije termina putovanja. Agencija je dužna
  putniku vratiti sav uplaćen iznos aranžmana. Najmanji broj
  putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno
  je naznačen kod svakog programa / aranžmana. Ako
  nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti,
  izbjeći ili ukloniti organizator putovanja ima pravo izmijeniti
  program. Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti
  samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorije. Agencija
  zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog
  promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih
  okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se
  promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenje, sigurnosna
  situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode
  ili druge situacije na koje Agencija ne može utjecati)
  i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem
  i međunarodnom prometu. Agencija ne odgovara
  za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene
  programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem.
  U slučaju kašnjenja veznog leta koji utječe na propuštanje
  osnovnog leta je isključivo odgovorna avio kompanija.
  Za bilo kakvu nepravilnost u avio prometu, agencija
  ne može asistirati već putnik sam mora podnijeti prigovor
  direktno na avio kompaniju. Ukoliko se dogodi overbooking
  na letu, putnik je dužan surađivati sa predstavnicima
  avio kompanije te moraju pokušati zajedno naći odgovarajuće
  rješenje jer za takve okolnosti je isključivo odgovorna
  avio kompanija, a ne Agencija. Ako okolnosti na samom
  odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom
  objektu, Organizator će Putnika smjestiti u drugi objekt
  jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak.
  Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi
  nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom
  slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju.
  Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa
  u sklopu brošura/kataloga kao i za pogrešne unose
  podataka od strane operatera na web-stranicama.
 2. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI i JAMČEVINE
  Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Mondo
  Travel ima kod osiguravajućeg društva Wiener osiguranje,
  Vienna Insurance Group d.d, sklopljen ugovor broj: 1322-
  00041420 za razdoblje 31.07.2018 do 31.07.2019. godine o
  osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku
  neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim
  ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman.
  Mondo travel također ima policu osiguranja od jamčevine,
  sklopljenu kod osiguravajućeg društva Wiener osiguranje,
  Vienna Insurance Group d.d, ugovor broj: 1501-00000740
  za razdoblje 31.07.2018 do 31.07.2019. godine U slučaju
  platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja,
  putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati
  osiguravatelja Wiener siguranje, Poljička 5, 10000
  Zagreb, tel: 01 7898 518 te navesti adresu ili broj telefona
  gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument
  vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili
  platne nemogućnosti organizatora putovanja.
 3. PUTOVANJE U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA
  / TUROPERATORA
  Za sve aranžmane gdje je Agencija glavni organizator vrijede
  ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je MONDO TRAVEL
  posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Za
  takve aranžmane u Ugovoru će biti naznačen odgovorni
  organizator te se za to putovanje primjenjuju opći uvjeti
  odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za
  provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem
  ugovora PUTNIK u cijelosti prihvaća program i
  uvjete putovanja.
 4. PUTNIKOVA PRTLJAGA
  Težina dozvoljene prtljage koja je uključena u cijenu aranžmana
  na zrakoplovnim putovanjima ovisi o avio kompaniji
  te će biti posebno naznačena u završnom pismu. Višak
  prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog
  prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na
  besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza
  autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne
  prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima, te
  su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa
  sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za
  krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa
  bez njihovog nadzora. Organizator nije odgovoran
  za uništenu ili izgubljenu prtljagu u prijevoznom sredstvu,
  kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu.
 5. ZDRAVSTVENI PROPISI
  Putnik je dužan obavijestiti Mondo travel d.o.o. o svim
  činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi
  mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i
  drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične
  bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena
  su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno
  cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik
  je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati
  potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police
  za zdravstveno osiguranje.
 6. PUTNE ISPRAVE
  Putnici su dužni, o vlastitom trošku, pribaviti i posjedovati
  valjane putne isprave za cijelo vrijeme trajanja putovanja.
  Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik isključivo je odgovoran
  za slučaj u kojem nije u mogućnosti ostvariti putovanje
  zbog neposjedovanja valjanih putnih isprava. U tom
  slučaju smatra se da je Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik
  otkazao putovanje, te će se primijeniti točka 9. Općih
  uvjeta.
  U slučaju krađe ili gubitka putnih isprava za vrijeme putovanja
  Putnik će sam snositi troškove pribavljanja novih
  isprava, kao i troškove koji iz toga mogu proizaći. Agencija
  će pomoći putniku u slučaju krađe/gubitka putnih isprava,
  pri tome vodeći računa o normalnom odvijanju Programa
  putovanja. Agecncija neće biti odgovorna za odluke carinskih,
  policijskih i drugih službenih tijela kojima se Putniku
  ne dozvoljava ulazak ili izlazak iz pojedine zemlje te se u
  tom slučaju primjenjuju odredbe Općih uvjeta koje se odnose
  na otkaz i prekid putovanja od strane Ugovaratelja
  putovanja odnosno Putnika. Ako je za pojedino putovanje
  potrebna viza, Agencija može, uz posebnu doplatu, posredovati
  u izdavanju iste, ako je takvu uslugu ugovorio s
  Ugovarateljem putovanja odnosno Putnikom. Agencija ne
  jamči ishođenje vize.
 7. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
  Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene,
  putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da
  priloži pismeni prigovor.
  Postupak u svezi s prigovorom:
 • Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću
  uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika
  organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga.
  Ukoliko putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način,
  a konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu. Putnik
  je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom
  organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da
  se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu
  ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara
  uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu
  reklamaciju niti na nju odgovoriti. Svaki putnik / nositelj
  ugovora prigovor podnosi zasebno. Agencija neće uzeti
  u razmatranje grupne prigovore. Agencija će riješiti samo
  one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni
  prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok
  nije mogao otkloniti na licu mjesta.
  Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim
  pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem
  usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva
  primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan
  primjerak ove potvrde.
  -Najkasnije 8 dana po povratku putnik predaje pismeni
  prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te
  prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne
  račune za dodatne troškove. Organizator će primiti
  u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje
  primi u navedenom roku od 8 dana.
  Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj
  prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom
  mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja
  pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda
  žalbe kod davaoca usluga najviše za još 14 dana. Organizator
  će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao
  otkloniti u mjestu boravka. Dok organizator ne odluči
  o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo
  koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija
  u medije.
  Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 30 dana nakon
  ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje
  bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge
  institucije, kao i davanja informacija u medije.
  Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu.
  Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos
  reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene
  usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U svim
  aranžmanima gdje Agencija nastupa kao posrednik prodaje
  za provedbu je odgovorna agencija- organizator putovanja.
  U slučaju sklapanja ugovora po “sistemu na neviđeno”
  putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Agencija
  će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom
  ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo
  će biti Hrvatsko pravo.
 1. OBVEZA RAZMATRANJA MOGUĆNOSTI MIRENJA
  U slučaju spornih pitanja koja proizađu iz ili u svezi s Ugovorom,
  njegove ugovorne strane se obvezuju najprije razmotriti
  mogućnost rješavanja tih spornih pitanja mirnim
  putem u neposrednom kontaktu. U svakom slučaju, može
  se podnijeti i prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske
  gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb,
  [email protected], www.hgk.hr.
 2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
  Osobni podaci Putnika koriste se u svrhu realizacije ugovorenog
  putovanja, uključivo i prosljeđivanje osobnih
  podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu, te osiguravateljima
  ukoliko Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik
  ugovara izabrana osiguranja preko Agencije, kao i za daljnju
  međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da će
  se dobivenim podacima koristiti samo u svrhu realizacije
  tražene usluge te da neće podatke iznijeti, dati ili prodati
  trećoj osobi. Osobni podaci čuvaju se u bazi podataka, u
  skladu s odlukom Uprave Agencije o načinu prikupljanja,
  obrade i čuvanja osobnih podataka.
 3. ZAVRŠNE ODREDBE
  Ovi opći uvjetu i upute za turističke aranžmane sastavni su
  dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Agencijom, odnosno s
  ovlaštenom putničkom agencijom za čije se putovanje
  putnik odlučio. Uplatom akontacije putnik u cijelosti prihvaća
  program i uvjete putovanja te je Ugovor valjan i bez
  potpisa putnika. Ovo izdanje uvjeta putovanja stupa na
  snagu 06 srpnja 2018 te isključuje sva ranija izdanja. Prihvaćanjem
  ugovora i uplatom akontacije, putnik u cijelosti
  prihvaća program i uvjete putovanja.
 4. POKLON BONOVI
  Poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku,
  numeriran je jedinstvenim brojem prilikom izdavanja. Izdavatelj
  ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu
  određuje Korisnik. Poklon bon moguće je iskoristiti za putovanje
  po izboru iz ponude agencije Mondo travel d.o.o.
  Iznos na poklon bonu važeći je do datuma istaknutog na
  poklon bonu, nakon isteka roka iznos na poklon bonu
  nije moguće iskoristiti. Nije moguća isplata već uplaćenog
  novčanog iznosa na poklon bonu. Korisnik uplatom iznosa
  prihvaća Opće uvjete poslovanja s poklon bonom te se
  smatra da je s istima upoznat.
  U Zagrebu, travanj 2019.
  ID: HR-AB-01-080093516
  VODITELJ POSLOVANJA:
  Tanja Pilat, Nikole Tesle 14, 10 000 Zagreb,
  email: [email protected], Tel: 01/46 12 164