Korisne informacije

Korisne informacije

Osiguranje

Korisne informacije – Svim putnicima preporučamo da prije polaska na putovanje ugovore zdravstveno osiguranje ili paket osiguranje koji uključuje rizik od otkaza, zdravstveno osiguranje i osiguranje prtljage.

Osiguranje rizika od otkaza putovanja

Ako prilikom sklapanja ugovora smatrate da može doći do nepredvidivih okolnosti otkaza putovanja (koje se mogu dogoditi Vama ili Vašoj užoj obitelji) uplatite osiguranje u slučaju otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno.

  • Kad vrijedi osiguranje
  • Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slijedećim slučajevima i to uz obveznu pisanu potvrdu:
  • elementarna nepogoda (potres, poplava, požar, oluja) koja je zahvatila osiguranika ili njegovu imovinu,
  • vojni poziv,
  • bolest,
  • smrtni slučaj u užoj obitelji (supružnik, djeca, roditelji, brat, sestra).

U slučaju odobrenja od strane osiguravajuće kuće, imate pravo na povrat uplaćenog iznosa umanjen za troškove osiguravajuće premije i prijave.

U slučaju da otkažete putovanje ili odstupite od ugovora zbog više sile a niste sklopili osiguranje od rizika otkaza, Dolia Travel ima pravo naplate troškova koji su navedeni u Općim uvjetima putovanja. Razliku smo dužni vratiti.

Opće sigurnosne informacije

Opasnost od terorizma je globalna. Ukoliko planirate individualno putovanje birajte destinacije pažljivo i dobro se informirajte o sigurnosnoj situaciji. Dosadašnji teroristički napadi bili su izvedeni na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi i u njima je bilo mnogo civilnih žrtava.

Pojedine islamske zemljame dolazak stranaca i turista doživljavaju kao prijetnju, stoga se informirajte o situaciji u zemlji u kojoj gostujete , te izbjegavajte područja u kojima su zabilježeni nemiri ili demonstracije

Zdravstvena zaštita

Preporučujemo da se zbog bolesti ptičje gripe, SARS-a, ebole, malarije i virusnog meningitisa prije putovanja detaljnije informirate na web stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO www.who.int).

Prikupite obavijesti o mogućnosti cijepljenja prije odlaska u inozemstvo preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO www.hzzo-net.hr), kao i o uvjetima zdravstvenog osiguranja tijekom boravka u inozemstvu.

Poštivanje lokalnih propisa i običaja

Poštujte zakone i običaje zemlje u koju putujete. Prethodnim upoznavanjem sa lokalnim zakonima i običajima lakše ćete izbjeći moguće neugodne situacije.

Savjetujemo da prilikom ulaska u drugu državu poštujete njeno zakonodavstvo o strancima, te da svoje prebivalište prijavite nadležnim tijelima. Potvrdu o prijavi čuvajte do izlaska iz države. Ukoliko odlazite na dulji boravak u stranu državu, savjetujemo da se u diplomatskom predstavništvu strane države informirate koji su vam dokumenti potrebni. Takoder provjerite i kakav je postupak koji uređuje vaš boravak.

Preporučujemo da prilikom boravka u islamskim državama poštujete lokalne običaje odijevanja i ponašanja. U pojedinim državama su na snazi zakoni koji predviđaju dugogodišnju kaznu zatvora i smrtnu kaznu za posjedovanje narkotika i drugih zabranjenih supstanci.

Ostale korisne informacije

Ukoliko putujete u daleke države i sigurnosno rizična područja u individualnom aranžmanu, dostavite plan puta MVPEI RH ili nadležnom veleposlanstvu RH.

Provjerite prije putovanja da li je potrebna viza za državu u koju putujete.

Provjerite koje su valute sredstvo plaćanja u pojedinim zemljama, da li je moguće plaćanje kreditnom karticom, te koliki vam je minimalni iznos novca potreban.

Preporučujemo da fotokopirate putovnicu. Fotokopija će olakšati i ubrzati izradu putnog lista u slučaju da vam putovnica bude ukradena.